Choď na obsah Choď na menu
 


Obrázok Zvyky a tradície Slovanov sa zachovali ústnym podaním. Ako všade na svete, aj Slovania si nevedeli vysvetliť isté zákonitosti a preto si stvorili bohov. Všímali si zmeny počasia a striedanie období a potrebu spoločenského vyžitia vkladali do slávností a obradných rituálov. Či už na počesť astronomického úkazu (slnovrat) alebo obety k bohom (hromnice).

História:
Slovania pochádzajú z územia ohraničeného riekami Visla a Dneper. V 5. storočí sa rozdelili na západných, východných a južných Slovanov.

Bohovia:
Bog znamená boh, bohatý. Panteón východných Slovanov tvorili: Perún, Džabog, Chors, Smargl, Stribog a Mokoš. Bohovia západných Slovanov boli pravdepodobne: Dažbog (Svarožič), Lada, Rod, Svarog, Perún, Morena a Veles. Polabskí (Porenut, Porevit, Prove, Rugievit, Svarožič-Radegast, Trojan a Živa) a pobaltskí (Belboh, Černoboh, Černohlav, Jarovit-Gerovit, Svantovít a Triglav) Slovania uctievali vlastných kmeňových bohov. Ich viera pretrvala najdlhšie, lebo kresťanstvo považovali iba za spôsob nadvlády Franskej ríše.

Rod: Praotec, boh plodnosti, zrodu, zrodený z mora chaosu. Mal troch synov: Velesa, Perúna a Svaroga. S otcovým povolením sa Svarog stáva hlavným bohom. Ženský opak Roda sú Rožanice (pl.) – bytosti, ktoré určujú po narodení ľudský osud.

Lada: Pramatka, manželka Svaroga, ochrankyňa žien a detí. Ženská podoba Roda.

Svarog: Praboh, boh Slnka. S bohyňou Ladou mal synov Svarožiča a Dažboga.

Svarožič: Ukladal otcovi nohy do postele, keď sa vrátil po celodennej práci. Neskôr prebral Obrázok jeho funkciu ako hlavný Boh, otec neba. Poháňal Zlatohrivého vraníka zapriahnutého v koči, kde vozil Slnko alebo Mesiac. Mal guľu namiesto hlavy.

Dažbog: Vladyka poludňajšej a rannej strany. Syn Svaroga. Bol miláčikom, krásny a obľúbený. Bol uctievaný všetkými slovanskými národmi. Znázorňuje sa so štyrmi hlavami, božími silami, ktoré mali časť dennej moci - Jarilo (jarné slnko), Kupalo (letné), Svantovít (jesenné) a Koliad (zimné).
Niekde sa traduje, že je to tá istá osoba ako Svarožič.

Perún: Boh búrky a úrody. Mal hroznú tvár, orlí zrak a medenú bradu. Význam per-un je 'kto silno bije'. Jazdil na voze ťahanom capom, či lietal po oblohe na veľkom mlynskom kolese. Jeho posvätný strom je dub. Na jeseň uzamyká Nebo a ide si odpočinúť na kameň - Alatir. U národov známy ako Perun (Rusko), Parom (Slovensko), Piorun (Poľsko), Perkunas (Litva), Perkons (Lotyšsko).

Radegast: Boh pohostinnosti, plodnosti, úrody a niekedy i vojny a ohňa známi hlavne u Polabských Slovanov. Mal čiernu tvár.

Veles: Boh - otec duchov a živej prírody (lebo duch = život). Boh - patrón dobytka a úrody, múdrosti a umenia. Litovský výraz 'véles' značí duše mŕtvych, prípadne až boha podsvetia.

Morena: Bohyňa zimy a smrti. Koniec vlády začína s jarou, kedy ju ešte stále podľa pretrvávajúcej tradície zapália a hodia do rieky. U národov známa ako Čuma (Rusko), Dzuma (Poľsko), Kuga (južný slovania).

Černoboh: Boh noci a temnoty a ponímaný ako diabol. Je čierny. Bol pri vzniku sveta.

Belboh: Boh dňa a svetla a ponímaný ako dobro.

Chors: bol zrejme protipólom Svaroga, boha Slnka. Je to teda boh Mesiaca a noci.

Mokoš: Často bola zobrazovaná ako priadka s veľkou hlavou a dlhými rukami, ktorými spriadala vlákna osudu. Ochraňovala tiež poriadok a ovčie stáda.
Aby si ju ľudia nepohnevali, nesmeli pľuvať na zem a na jar zapichovať koly do zeme.

Stribog: Boh vetra a búrok. Ľudia verili, že keď je búrka, tak spolu z početnými synmi jazdia opití po kraji na koňoch.

Vysvetlenia sveta
Vznik svetových strán (ročných období)
Svarožič nevládal ovládať zem sám, rozdelil ju štyrom bohom: do chladu na sever poslal Perúna, do tepla na juh Svantovíta, kde slnko zapadá na západ Radegasta a kde slnko vychádza na východ Dažboga. 

Obrázok Vznik sveta
Jedna z mnohých povestí o vzniku sveta:
Biely (hlina) a čierny (kamene) holub spolu s trusom Zlatohriva a s pomocou Svarožiča (ktorý dopomohol riekami...) stvorili Zem. Z prasklín vyliezli zvieratá. No vytvorená harmónia sa nepáčila Všehomírovi = Zlu a na zem zaslal záplavy, sucho, pevnú vodu - tak nevedomky vytvoril sneh. Následne hynuli stromy a zvery a Svarožič bojoval novým životom a tak vznikli rozmanité druhy rastlín a živočíchov.

Vznik človeka
Jedna z mnohých povestí o vzniku človeka:
Bohyňa Pripelaga vyvrhla ľudí na radu Roda (najstaršieho, boha plodnosti a zrodu) a Svarožič im vdýchol dušu. Keďže Pripelaga bola bohyňa počasia, aj ľudia majú emócie, city a správanie premenlivé ako počasie (raz búrky, inokedy jasno).
Slovo človek - Svarožič pobozkal ľudí na čelo, aby ostali na veky (bytosti, čo si navzájom rozumejú)
Slovo Slovania - keď vdýchol dušu, bolo počuť = slovo

Krátky a dlhý deň
V dobe zimného slnovratu vždy Belboh (boh dňa) porazil Černoboha (boha noci) a prevzal od neho kontrolu nad riadením denného cyklu. V deň letného slnovratu sa boj opakoval, avšak víťazom bol teraz Černoboh.

Slovanské sviatky
Stužeň (Január)
Hromnice: Na Hromnice o hodinu více. Tento sviatok bol v znamení Perúna. Kládli sa dubové ohne, z ktorých neskôr vzišlo zapaľovanie sviečok - hromničiek. Slúžili ako ochrana pred záhrobnými duchmi a preto horeli aj pri smrteľnej posteli.

Ljuteň (Február)
Fašiangy (čes. masopust): Na Tri krále o krok dále. V tomto období sa organizovali svadby, zabíjačky, zábavy. Dedinčania sa prezliekali do masiek (turoň, koza, medveď...). V meste ich organizovali cechy, tovariši konali sprievody...

Brezeň (Marec)
Jarná rovnodennosť (Svätenie jari): U nás sa vynášala Morena, bábka sa podpálila a hodila do rieky za sprievodu výsmešných pospevkov. Lužický Srbi vynášali Smjerc, bábku obliekli do vecí osoby, ktorá naposledy zomrela a hádzali do nej kamene. Následne ju utopili v rieke v susednej dedine. V Ukrajine zdobili Ljalju (dievča prezlečené za bohyňu jari) - zelené ratoleste, kvetinový veniec. Ona rozdávala potraviny...

Kveteň (Apríl)
Výhon oviec a ďalšie jarné úkony
Obradná orba: Vzdávala sa pocta zemi, aby bol úspešný rok. Bulhari poriadali kukerské hry. Kuker (mužská postava so zverskou maskou a dreveným falusom) si vzal ženu, ktorá neskôr predstierala tehotenstvo a pôrod. Súčasťou bola aj orba polí. Všetko to malo zaručiť úrodnosť.

Tráveň (Máj)
Rusadlie: Oslavovanie prechodu jari do leta. Rusalky vtedy chodili a ľuďom dávali hádanky a kto ich neuhádol, bol utopený, či dobitý k smrti. Pred týmito bytosťami chránili byliny ako mäta, ligurček, palina. Východní Slovania spravili slamenú Rusalku a na poli s ňou bojovali, až kým sa neroztrhala. Slamu nechali na poli. U iných národoch bola Rusalkou mladá breza, na ktorú vešali stužky.
Turíce: Zádušné sviatky (na Ducha), ľudia chodili v maskách, stavali máje, volili dedinských kráľov a kráľovné.

Červeň (Jún)
Letný slnovrat (Vajano): O polnoci pred Vojanom sa dievky pozerali do vody, aby našli svojho ženícha, či sa vyzliekali nahé a pozorovali hladinu. Iná povera vraví, že na svätojánsku noc, ktorá je plná mágie, čarov a kúziel, si musí dať deva pod vankúš 9 kvetín a prisní sa jej ten pravý. Potom sa na každú svetovú stranu zakladali Jánske ohne, cez ktoré sa skákalo a následne tancovalo v pahrebe (zachované v Bulharsku). Kto sa nepopálil, bol duševne čistý. V Rusku bolo dievča so zaviazanými očami, ktoré rozdávalo vence. Tá, ktorú chytila, keď sa k nej rozbehli, stratila možnosť na skorú svadbu. Bieloruská dievčina bola nahá, ktorú pokrývali iba čerstvé kvety. V iných krajinách sa nazývalo Kresi (južní Slovania), Kupajo (Rusi, Bielorusi), Sobótki (Poliaci), Kupalo, Kupajlo, Jarilo, Kostroma, či Kalojan.

Obrázok


Lipeň, Serpen (Júl, August)
Žatva: Oslava začiatku žatvy.
Dožinky: Oslavoval sa koniec žatvy. Aby sa zaistila budúca úroda, zrno z posledného snopu sa dávalo do nového osiva a nechala sa časť nezoratá. 21. júla je sviatok Perúna.

Vreseň (September)
jesenná rovnodennosť, trenie ľanu a konope

Žlteň (Október)
Priadky: Ak prišli mladé devy na priadky, považovali sa už za dospelé. Mládenci k nim prichádzali na 'dievocké dni', a ak neprichádzali, dievčatá sa ich snažili všakovako začarovať. Najskôr priadli a potom pokračovali priadkové zábavy, hry a tance.
Mitrové zábavy: Doháňanie oviec do dedín. Tancovali sa najme odzemkové tance.

Listopad (November)
1. november Mokošin deň, terajší sviatok všetkých svätých.
25. november Morenin deň

Gruden (December)
Zimný slnovrat (pôvodný Nový rok): Na Nový rok o slepačí krok. Slávenie pozostávalo z kračunu (najkratšieho dňa v roku), ovseňa, či useňa (posýpanie ľudí zrnom), koledovanie a maškarným sprievodom. Išlo o zapudenie duchov temnoty, zahnanie chorôb, či duší mŕtvych.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

..Tvůrci ztránek!!..

(HellFaith, 20. 9. 2009 19:25)

..Jak se opovažuješ vydávat Znak s runami za Slovanský!!..Hanba ti!!!..

Re: ..Tvůrci ztránek!!..

(Pišta, 8. 5. 2012 23:48)

Slovania majú o dosť dlhšie dejiny ako je súčasná vedecká komunita ochotná pripustiť. Je teda možné, že to čo sa sa prezentuje ako germanyke nikdy germanským ani nebolo a rovnako je to aj s rukami. Veď sa len zamyslite nad tým, že samotní Nemci sa nikdy Germánmi nenazývali. Vždy boli Deuche, Germánmi ich nazvali cudzinci, ktorí ani nerozozni či ide o Nemcov alebo Slovenov.

Re: ..Tvůrci ztránek!!..

(Pišta, 8. 5. 2012 23:54)

Slovania majú o dosť dlhšie dejiny ako je súčasná vedecká komunita ochotná pripustiť. Je teda možné, že to čo sa sa prezentuje ako germánske nikdy germánským ani nebolo a rovnako je to aj s runami. Veď sa len zamyslite nad tým, že samotní Nemci sa nikdy Germánmi nenazývali. Vždy boli Deuche, Germánmi ich nazvali cudzinci - Rimania, ktorí ani nerozoznali či ide o Nemcov alebo Slovenov, ktorí v tej dobe zaoberali oveľa väčšie územie ako my ich deti.

Re: ..Tvůrci ztránek!!..

(Slovodar, 20. 10. 2012 23:54)

"runem" myslys svastiku?Svastika ako znak pochadza z pravekej indie,dodnes sa tam pouziva ako znak stasteny.Slovania boli pravdepodobne ovplyvneny hinduizmom.niektore zvyky,nazvy a symboly sa mozu stotaznovat vyznamovo.Pocas fasizmu,kedy vladla obrovska propaganda a zaroven vytieranie mozgov germanskeho naroda sa preberala vyznamna symbolika z roznych kultur.Svastika ,zialbohu ma za osud aj takuto cestu.Napokon ako daleko ma clovek od stastia k nestastiu?Orol,ktory mnohokrat sedi nad svatikou je prebrany od rimanov...Takze nesmieme pouzivat symbol orla?Nepletme si hlboke vyznami tychto znakov s fasizmom,ktory zneuzival vse co mohlo byt dostupne k jeho podpore.

Re: Re: ..Tvůrci ztránek!!.. Slovodar

(rena, 6. 8. 2014 10:23)

tak za 1.- slovo myslíš sa píše po l ako í a nie y, za 2. slovania neboli ovplyvneny hinduizmom, ale SLOVIENI doniesli prastaré védy do indie.
pozri w stránky vedy.in a študujte.

Re: Re: Re: ..Tvůrci ztránek!!.. Slovodar

(PEDA, 16. 10. 2017 19:51)

Prečo rozoberáš gramatiku a nevyjadruješ sa k téme? Čo je na tom nepochopiteľné, že slovanské a germánske runy majú spoločný pôvod? To, že Árijci prišli do Indie vieme, ale my sa tu bavíme o niečom inom.

from:HellFaith

(Luther, 8. 2. 2010 8:32)

...Slovania používali runové písmo totožné s Germánskymi runami...

Re: from:HellFaith

(Perunslav, 9. 10. 2016 16:52)

Takže , Slovieni používali v prvom rade bukvicu o 49 bukviciach (písmenách), bolo to písmo na bežné používanie. Rúnové písmo sa používalo ako písmo viery , všetky náboženské knihy boli písane runamy. Takisto to bolo univerzálne písmo medzi Rusmi , Svetorusmi, Chárijcami a Dárijcami . Germáni pochádzajú od Chárijcov, a my Slovieni pochádzame od Rusov. A ešte jeden dôležitý detail , Staroslovieni nikdy nedávali krvavé obety. V zápovedách Peruna je to prísne zakázané, a aj ďalších zápovedách iných bohov.

názor

(Svetlana, 27. 1. 2016 16:28)

podla mna to tu je pekne napísané.. síce to nieje podrovnejšie, čo by som chcela, ale je tu krásny kalendárny zoznam čo mi vyhovuje .. k vyšším prejavom názorov poviem len tolko že je ťažko hľadať pravdu v dejinách, ktoré nám vymazali , akoby v živote nič také ako starí Slovania a Tartaria nejestvovalo .. je ťažko hľadať akékoľvek informácie a ešťe ťažšie zisťovať, ktoré z nich sú pravdovravné, a ktoré nie ... preto je dobré pri týchto veciach uvažovať srdcom a dušou, nie rozumom ..

názor

(ziter, 12. 2. 2013 17:54)

Našich bohov nás zbavil príchod kresťanstva.Doslova nás znásilnili,pritom čítať články o našich Bohoch a našich slovanských zvykoch je fakt dobré.Naši bohovia boli prírodný a nie nafučaný kňazi ,ktorí nás každú nedeľu presviedčajú aký sme kresťanský národ.Im život v chudobe nič nehovorí sú nenažratí aj s Vatikánom.Píšte ak máte podobné články a slovanské báje rád si prečítam.

Re: názor

(sonkabyron@gmail.com, 30. 9. 2013 12:57)

http://sonkavalovicsazama.webnode.cz/
Všetko je márnosť....poéma o histórii na území slovenska od čias paleolitu po súčasnosť synchronizovaná s dejinami sveta.

hghg

(Lol, 4. 3. 2013 17:43)

Vynikajuce

ROD

(Slovodar, 20. 10. 2012 23:59)

ROD

Tvorca všetkého živého a neživého. Spája sa so zrodom. Uctievaný pri zimných slnovratoch ale aj
pohreboch, co dokazuje vieru vo znovuzrodenie.

pohania

(Desana, 13. 12. 2010 16:20)

slovo pohan neoznačuje človeka vericeho v slovanských bohov. Slovania to slovo nepoužívali... to len teraz. Pôvodne ich tak označili krestania po svojom príchode a pohan je vlastne človek neveriaci v kresťanského boha... teda ktokolvek iný.

Dík za túto skvelú stránku.

(Suzicka, 16. 9. 2010 9:27)

Hádam každý pozná gréckych bohov, ale asi málokto vie,že aj Slovania mali tých svojich .Grécke báje patrili vždy k môjmu obľúbenému čítaniu.Vďaka filmom a rozprávkam už aj deti poznajú legendárnych hrdinov tých bájí.Škoda,že tak málo vieme o našej predkresťanskej histórii. Táto stránka je super,lebo tu sa dozvieme niečo viac o náboženstve a zvykoch našich predkov.Slovom "pohan" býva označený človek neveriaci-ale teraz som si uvedomila,že toto slovo práve naopak označuje človeka hlboko veriaceho...

BRAVOOOO

(PEPE, 1. 12. 2009 15:45)

Mne sa to velmi lubilo bez tvojej stranky by som nedostala 1 z lytiky

Historia

(charoon, 23. 9. 2009 6:25)

Skus sa pozriet dalej do historie slovanskych kmenov.